1. 7. 2013 - To leto sva se z Blažem prvič udeležila tečaja, ki ga organizira komisija za turno kolesarstvo (KTK) za turno kolesarskega vodnika, kot inštruktorja oz. pomočnika. Izobraževanja sva se sama udeležila že pred dvema letoma kot tečajnika, tako da sva že kar dobro vedela kaj naju čaka. Pomagala sva predvsem pri prvem delu izobraževanja, kateri je imel poudarek na tehniki vožnje s kolesom. Prvi del izobraževanja je potekal na Golteh. Ta je trajal dva dni. Drugi del pa je potekal na Valvazorjevem domu in je trajal 4 dni. Ta del sva bila v pomoč predvsem kot pomočnika, na koncu pa kot inštruktorja izpitne ture. Ugotovil sem, da je delati z ljudmi, ki želijo postati turno kolesarski vodniki res užitek. Vse nas namreč povezuje ljubezen do gorništva in vodništva. Tem nam temu primerno ni primanjkovalo. Tehnika vožnje, vrsta koles, legalizacija poti, orientacija itd. Menim da PZS s takim načinom dela kot je izobraževanje kolesarskih vodnikov res dela v pravi smeri. Učenje etike, vožnje v naravi, prve pomoči itd. je res pravi način da se turno kolesarstvo v prihodnjih letih razvije v pravo smer. Vesel sem, da sva z Blažem pri tem lahko nekaj prispevala.