22. 9. 2010 - V pošihtarskih urah smo na vzhodnih podaljških Jelovice stikali za medvedom. Ni ga bilo ne v Besnici, ne na Mohorju, pod Špičastim vrhom in še manj na Joštu za šankom. Razočarani smo se, ko je ugasnil dan, vrnili v Kranj. In utrujeni od dolge poti.